11/26/2022 11:45:04 AM 11/26/2022 11:45:04 AM
اطلاعیه تغییر بازه امتحانی
11/26/2022 11:45:04 AM | 150

قابل توجه دانشجویان محترم، طبق مصوبه شورای آموزشی دانشگاه، پایان کلاس ها از ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ به ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ و همچنین زمان شروع امتحانات از ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ به ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ تغییر یافت.

 

مدیر آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

روابط عمومی دانشگاه

0 نظر
ثبت نظر