تاریخچه و شرح وظایف
7/24/2021 9:56:59 AM | 586

تاریخچه:

مهمترین فعالیت‏‎های دانشگاه با در نظر گرفتن اهداف آموزشی و پژوهشی دانشگاه در حوزه معاونت آموزشی و پژوهشی، صورت می‏‎پذیرد. معاونت آموزشی و پژوهشی در دانشگاه تخصصی فناوری‌های نوین آمل برای اولین بار در تیر ماه 1400 تشکیل شده و جناب آقای دکتر فرید صمصامی خداداد به عنوان اولین فرد جهت تصدی این سمت انتخاب گردیدند.

 •  شرح وظایف:
 • ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات وآیین نامه های ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه به واحدهای ذی ‌ربط و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای آن
 •  تدوین آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و دستورجلسات مرتبط با وظایف معاونت جهت پیشنهاد به مراجع ذی‌صلاح برای تصویب
 •  ارائه گزارش‌های توجیهی لازم به رئیس دانشگاه در خصوص وظایف مربوط به واحدهای تحت نظر
 •  پیشنهاد افراد واجد شرایط برای تصدی سمت‌های مدیریتی در حوزه معاونت به ریاست دانشگاه
 •  نظارت بر واحدهای تابعه به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای وظایف آن‌ها
 •  برنامه‌ریزی، تنظیم فعالیت‌ها و پیشنهاد بودجه سالیانه معاونت مطابق با اولویت‌های دانشگاه
 •  همکاری با سایر معاونت‌ها جهت حسن اجرای برنامه دانشگاه
 •  اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه سیاست‌ها، مقررات و فرآیندهای آموزشی و پژوهشی دانشگاه، منطبق بر قوانین، مصوبات، مقررات و آئین نامه‎های اجرایی مربوط با رویکرد گسترش دوره‌های تحصیلات تکمیلی و توسعه فعالیت‌های پژوهشی و فناوری در دانشگاه
 •  برنامه‌ریزی امور آموزشی و پژوهشی با همکاری واحدهای ذی‌ ربط و نظارت بر حسن اجرای وظایف واحدهای تابعه و اجرای برنامه‌ها و فعالیت‌های آموزشی هر دانشکده و ارزیابی آن و ارائه گزارش لازم به ﻫﻴﺄت رئیسه
 •  پایش و ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان و اعضای ﻫﻴﺄت علمی و مدیران آموزشی واحدهای مختلف در هر نیمسال و انعکاس آن به ریاست دانشگاه و اعلام نتیجه ارزیابی به اعضای ﻫﻴﺄت علمی
 •  اجرای دوره‌های کوتاه‌مدت آموزشی و ضمن خدمت
 •  برنامه‌ریزی جهت تامین امکانات و تخصیص اعتبار لازم جهت تعامل علمی – آموزشی حوزه و دانشگاه و ایجاد زمینه مناسب جهت نیل به علم دینی و علوم انسانی اسلامی
 •  برنامه‌ریزی آموزشی دانشگاه در راستای سند چشم‌انداز، نقشه جامع علمی و آمایش سرزمین
 •  اهتمام به برگزاری دوره‌های توانمندسازی و دانش‌افزایی
 •  نظارت بر امور چاپ و انتشارات دانشگاه
 •  ارزیابی و بازنگری محتوای سرفصل‌ها به منظور به ‌روز ‌رسانی، کارآمدی اعضای ﻫﻴﺄت علمی دانشگاه، غنابخشی و ارزش مداری و ارائه پیشنهاد لازم به وزارت حسب مورد
 •  برنامه‌ریزی برای ارتقای مهارت‌های علمی – تخصصی دانشجویان جهت ورود به جامعه
 •  نظارت و ارزیابی فرآیند اجرایی شدن نقشه جامع علمی کشور در دانشگاه با هماهنگی وزارت متبوع
 •  برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری به منظور ارتقاء  و افزایش سطح همکاری‌های علمی بین‌المللی
 •  اولویت‌بخشی به نوآوری در حوزه نظری و پژوهش‌های کاربردی و مورد نیاز کشور
 •  توسعه، تقویت و هدایت طرح‌های پژوهشی مصوب با اولویت پژوهش‌های کاربردی هدفمند و مبتنی بر سند چشم انداز برنامه‌های توسعه کشور و نقشه‌های جامع علمی کشور
 •  کنترل و نظارت بر فرآیندهای آموزشی، پژوهشی و فناوری دانشگاه بر اساس تقویم تعیین شده در طرح‌نامه پروژه‌های مصوب پژوهشی و تحقیقاتی
 •  مطالعات لازم در زمینه ارزشیابی فعالیت‌های پژوهشی و ارزیابی عملکرد پژوهشی سالانه دانشگاه جهت ارائه به رئیس دانشگاه
 •  ایجاد ارتباط لازم با ﻣﺆسسات داخلی و خارجی به منظور همکاری در امور پژوهشی و فناوری و مبادله خدمات علمی
 •  همکاری در ارائه خدمات علمی، فرهنگی و اجتماعی و برگذاری سمینارها و کنفرانس‌های علمی و اجرای کلیه‌ امور قراردادهای تحقیقاتی و خدمات علمی بین دانشگاه و سایر ﻣﺆسسات
 •  همکاری در اجرای دوره‌های کوتاه مدت پژوهشی برای ﻣﺆسسات غیردانشگاهی
 •  برنامه‌ریزی جهت استفاده اعضای ﻫﻴﺄت علمی از فرصت‌های مطالعاتی داخل و خارج از کشور (اعم از مراکز علمی پژوهشی حوزوی و دانشگاهی) برابر ضوابط مصوب
 •  تهیه برنامه پژوهشی دانشگاه و ارائه اهداف و تعیین اولویت‌های پژوهشی در قالب برنامه‌های میان‌مدت و بلند مدت و حمایت از تشکیل مراکز رشد، کارآفرینی و پارک‌های علم و فناوری، برای طرح در شورای تخصصی پژوهشی دانشگاه
 •  بررسی و ارزیابی فعالیت‌های دانشگاه در چارچوب برنامه‌های رشد و توسعه کشور براساس اهداف سند چشم انداز و برنامه‌های توسعه‌ی کشور و نقشه جامع علمی کشور در بخش آموزش عالی برای طرح در ﻫﻴﺄت رئیسه
 •  شناسایی و تعریف موضوعات و برنامه‌های علمی – پژوهشی مشترک و برنامه‌ریزی جهت تامین امکانات و تخصیص اعتبار لازم جهت تعامل علمی – پژوهشی حوزه و دانشگاه و ایجاد زمینه مناسب جهت نیل به علم دینی و علوم انسانی اسلامی مناسب با حوزه تخصصی دانشگاه
 •  انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق