معرفی مدیران
8/19/2022 10:39:19 AM | 1483

 • معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه: دکتر فرید صمصامی خداداد
  دکترای مهندسی برق - مخابرات
 • vice president for academic affairs and research
 • تلفن:داخلی 166
  نمابر :
  آدرس پست الکترونیک: samsami@ausmt.ac.ir
 • صفحه خانگی
 •  
مدیر آموزش و تحصیلات تکمیلی


 • دکتر مجید اسحق نیموری
 • دکتری مهندسی مکانیک
 • دانشیار دانشکده مهندسی فناوری های نوین
 • تلفن:  ۳۸ الی ۴۴۴۴۲۱۳۵-۰۱۱  داخلی: 130
 • پست الکترونیک:m.eshagh@ausmt.ac.ir
مدیر امور پژوهشی و فناوری

 

 • دکتر مجتبی رنجبر
 • دکترای ژنتیک مولکولی
 • دانشیار دانشکده زیست فناوری
 • پست الکترونیک: ranjbarf@ausmt.ac.ir
رئیس گروه آموزش‌های آزاد و مجازی

 

دکتر  بهرخ مرزبان عباس آبادی
 • دکترای تخصصی آناتومی و جنین شناسی مقایسه‌ای
 • استادیار دانشکده دامپزشکی
 • پست الکترونیک: b.marzban@ausmt.ac.ir
رئیس آزمایشگاه مرکزی

دکتر سمیه رهایی
 • دکترای بیوتکنولوژی مواد غذایی
 • استادیار دانشکده زیست فناوری
 • پست الکترونیک: s.rahaiee@ausmt.ac.ir
 •  
رئیس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت

دکتر حسین اسفندیان
 • دکتری مهندسی شیمی
 • تلفن: ۳۸ الی ۴۴۴۴۲۱۳۵-۰۱۱ داخلی ۱۶۱
 • پست الکترونیک: h.esfandian@ausmt.ac.ir
 •