آیین نامه-اعضای هیات علمی
11/13/2021 11:00:36 AM | 1132

عنوان دریافت فایل
آیین نامه جدید استخدام اعضای هیات علمی دانشگاه‎ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری (1390)
آیین نامه جدید ارتقاء مرتبه اعضای هیات علمی (1395)
روش اجرايی تسهيلات فرزندان اعضای هيات علمی دانشگاه‎ها و مراكز آموزش عالی كشور - (1395)
آئین‌نامه اجرایی برنامه گرنت فناوری
خلاصه دستور العمل خدمت اعضای هيئت علمی به شيوه تمام وقت ويژه