بازدید اداره کل آمار، فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی از مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه
12/4/2022 9:46:40 AM 194

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، بازدید اداره کل آمار، فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی وزارت علوم از مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه تخصصی فناوری‌های نوین آمل با حضور دکتر آزادی مطلق معاون امنیت فاوای اداره کل آمار، فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی و سرکار خانم وحدتی فر کارشناس امنیت اداره کل آمار، فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی برگزار گردید.

در این بازدید در خصوص تغییرات جایگاه این مرکز ذیل حوزه ریاست با توجه به اسناد بالا دستی اشاره گردید و همچنین درخصوص زیر ساخت فناوری اطلاعات نیز به بحث و تبادل نظر پرداختند.

 

روابط عمومی دانشگاه  

0 نظر
ثبت نظر