برگزاری اولین جلسه بهره‌وری استان مازندران در سال 1401
7/14/2022 9:32:01 PM 273

در راستای اجرا و تحقق اهداف بند 2 و 3 قانون برنامه ششم توسعه، بند و تبصره 18 قانون بودجه سال جاری و با عنایت به مصوبات کمیته بهره وری استان مبنی بر اولویت دهی و تمرکز اعتبارات پژوهشی در جهت ارتقای بهره‌وری اولینجلسه کمیته بهره‌وری استان در سال 1401 با دستورات جلسه ذیل، روز چهاشنبه 1401/04/22 در محل سالن شماره 2 استانداری برگزار گردید.

  • دستورات جلسه:
  •  
  • 1- شناسایی و استفاده از ظرفیت های خالی در سطح دستگاه و زیر بخش های اقتصادی مربوط
  • 2- شناسایی، جلوگیری و کاهش اتلاف و ضایعات در سطح دستگاه و زیر بخش های اقتصادی مربوط
  • 3- شناسایی گلوگاه‌های تولید کالا و خدمات و رفع آنها در سطح دستگاه و زیر بخش های اقتصادی مربوط
  • 4- شناسایی و حذف فعالیت‌های غیر ضرور و هزینه بر در سطح دستگاه و زیر بخش های اقتصادی مربوط
  • 5- شناسایی، به روز رسانی و استفاده از مزیت های رقابتی استان، شهرستان ها و آمایش پذیر‌سازی پروژهها و واحدهای تولیدی
  • 6- تهیه و تدوین سند رشد بهره‌وری استان

تقسیم‌بندی تحقیقات و پژوهش‌های ارتقای بهره‌وری استان در دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی

0 نظر
ثبت نظر