دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
سامانه‌ها و وب‌سایت‌های دانشگاه
اهداء یک دستگاه سانتریفیوژ یخچال دار به دانشکده دامپزشکی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل از طرف تعاونی کشاورزی مرغداران شهرستان آمل

اهداء یک دستگاه سانتریفیوژ یخچال دار به دانشکده دامپزشکی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل از طرف تعاونی کشاورزی مرغداران شهرستان آمل

12 خرداد 1403
2341
عمومی
اهداء یک دستگاه سانتریفیوژ یخچال دار به دانشکده دامپزشکی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل از طرف تعاونی کشاورزی مرغداران شهرستان آمل

اهداء یک دستگاه سانتریفیوژ یخچال دار به دانشکده دامپزشکی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل از طرف تعاونی کشاورزی مرغداران شهرستان آمل

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در جریان بازدید اعضای محترم هیأت مدیره تعاونی کشاورزی مرغداران شهرستان آمل از دانشکده دامپزشکی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل، یک دستگاه سانتریفیوژ یخچال دار (به ارزش مالی 2 میلیارد ریال) از طرف این اتحادیه به دانشکده دامپزشکی اهدا شد.
در این مراسم پس از بازدید اعضای اتحادیه از ساختمان، آزمایشگاه های تخصصی و امکانات دانشکده دامپزشکی، جلسه ای به منظور تقدیر از اتحادیه مذکور با حضور دکتر اکبر حاجی زاده مقدم رییس دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل و اعضای هیأت علمی دانشکده دامپزشکی برگزار شد.
در این جلسه در ابتدا جناب آقای دکتر اکبر حاجی زاده مقدم رییس دانشگاه ضمن عرض تسلیت شهادت شهدای خدمت ایران اسلامی، خوش آمدگویی و تشکر از اعضای تعاونی کشاورزی مرغداران شهرستان آمل، به بیان مطالبی درخصوص چشم انداز دانشگاه پرداختند و اظهار امیدواری کردند تا در جهت تعامل هرچه بهینه تر دانشگاه با صنعت و جامعه، ارتباطات بیشتری بین اتحادیه مرغداران شهرستان با دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل برقرار شود.
سپس جناب آقای دکتر امیر خاکی، رییس دانشکده دامپزشکی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل گزارشی در خصوص معرفی دانشکده دامپزشکی، چشم انداز دانشکده و نیازهای موجود آن ارائه نمودند و برای ایجاد ارتباط مناسب و کارآمد دانشکده دامپزشکی با اتحادیه آمادگی کامل خود را اعلام کردند.
در ادامه جناب آقایان مهندس حسن زاده و مهندس تسلیمی، اعضای محترم هیأت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی شهرستان آمل ضمن تشکر از تشکیل این جلسه، بیان داشتنند این اتحادیه آمادگی خود را جهت همکاری‎ های متقابل در زمینه های مختلف آموزشی و پژوهشی از جمله بحث امنیت زیستی، ردیابی عوامل بیماری زا در واحدهای مرغداری، ارائه راهکارهای پیشگیرانه و درمانی، حمایت از دانشجویان در خصوص پایان نامه های تحصیلات تکمیلی و گذراندن واحدهای کارآموزی و کارورزی در واحدهای تحت پوشش آن ها اعلام نمودند.
سپس دکتر مجتبی خسروی مدیر گروه پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل، با قدردانی از اقدام ارزشمند اعضای محترم این اتحادیه که دستگاه سانتریفیوژ یخچال دار را برای تجهیز آزمایشگاه ویروس شناسی دانشکده دامپزشکی اهداء نمودند، اعلام نمودند این اقدام تأثیر مثبتی بر ارتقای سطح کمی و کیفی خدمات آزمایشگاهی و پژوهشی دانشکده دارد. همچنین بیان داشتند گروه پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی تمامی ظرفیت های انسانی و آزمایشگاهی تخصصی خود را جهت همکاری متقابل با این مجموعه به کار خواهد گرفت.
ضمناً جناب آقای مهندس حسن زاده، مدیرعامل اتحادیه مرغداران استان مازندران، قول کمک 5 میلیارد ریالی به دانشکده دامپزشکی جهت تجهیز زیرساخت های آزمایشگاهی را دادند.
در انتهای این جلسه به منظور تشکر از حرکت ارزشمند این اتحادیه، لوح تقدیری توسط رییس دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل به اعضای اتحادیه کشاورزی مرغداران شهرستان آمل اهدا شد.
 
روابط عمومی دانشگاه
اهداء یک دستگاه سانتریفیوژ یخچال دار به دانشکده دامپزشکی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل از طرف تعاونی کشاورزی مرغداران شهرستان آمل
اهداء یک دستگاه سانتریفیوژ یخچال دار به دانشکده دامپزشکی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل از طرف تعاونی کشاورزی مرغداران شهرستان آمل
اهداء یک دستگاه سانتریفیوژ یخچال دار به دانشکده دامپزشکی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل از طرف تعاونی کشاورزی مرغداران شهرستان آمل
اهداء یک دستگاه سانتریفیوژ یخچال دار به دانشکده دامپزشکی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل از طرف تعاونی کشاورزی مرغداران شهرستان آمل
اهداء یک دستگاه سانتریفیوژ یخچال دار به دانشکده دامپزشکی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل از طرف تعاونی کشاورزی مرغداران شهرستان آمل
اهداء یک دستگاه سانتریفیوژ یخچال دار به دانشکده دامپزشکی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل از طرف تعاونی کشاورزی مرغداران شهرستان آمل
اهداء یک دستگاه سانتریفیوژ یخچال دار به دانشکده دامپزشکی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل از طرف تعاونی کشاورزی مرغداران شهرستان آمل
اهداء یک دستگاه سانتریفیوژ یخچال دار به دانشکده دامپزشکی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل از طرف تعاونی کشاورزی مرغداران شهرستان آمل
اهداء یک دستگاه سانتریفیوژ یخچال دار به دانشکده دامپزشکی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل از طرف تعاونی کشاورزی مرغداران شهرستان آمل
اهداء یک دستگاه سانتریفیوژ یخچال دار به دانشکده دامپزشکی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل از طرف تعاونی کشاورزی مرغداران شهرستان آمل
اهداء یک دستگاه سانتریفیوژ یخچال دار به دانشکده دامپزشکی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل از طرف تعاونی کشاورزی مرغداران شهرستان آمل
اهداء یک دستگاه سانتریفیوژ یخچال دار به دانشکده دامپزشکی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل از طرف تعاونی کشاورزی مرغداران شهرستان آمل
اهداء یک دستگاه سانتریفیوژ یخچال دار به دانشکده دامپزشکی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل از طرف تعاونی کشاورزی مرغداران شهرستان آمل
اهداء یک دستگاه سانتریفیوژ یخچال دار به دانشکده دامپزشکی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل از طرف تعاونی کشاورزی مرغداران شهرستان آمل
اهداء یک دستگاه سانتریفیوژ یخچال دار به دانشکده دامپزشکی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل از طرف تعاونی کشاورزی مرغداران شهرستان آمل
اهداء یک دستگاه سانتریفیوژ یخچال دار به دانشکده دامپزشکی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل از طرف تعاونی کشاورزی مرغداران شهرستان آمل
اهداء یک دستگاه سانتریفیوژ یخچال دار به دانشکده دامپزشکی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل از طرف تعاونی کشاورزی مرغداران شهرستان آمل
اهداء یک دستگاه سانتریفیوژ یخچال دار به دانشکده دامپزشکی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل از طرف تعاونی کشاورزی مرغداران شهرستان آمل
https://ausmt.ac.ir/n/1564