دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
سامانه‌ها و وب‌سایت‌های دانشگاه
برگزاری مراسم تودیع و معارفه مدیر طرح و برنامه دانشگاه تخصصی فناور های نوین آمل

برگزاری مراسم تودیع و معارفه مدیر طرح و برنامه دانشگاه تخصصی فناور های نوین آمل

26 اسفند 1402
2958
عمومی
برگزاری مراسم تودیع و معارفه مدیر طرح و برنامه دانشگاه تخصصی فناور های نوین آمل

برگزاری مراسم تودیع و معارفه مدیر طرح و برنامه دانشگاه تخصصی فناور های نوین آمل

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، مراسم تودیع و معارفه مدیر طرح و برنامه دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل با حضور رییس، معاونین و مدیران در سالن جلسات ساختمان مرکزی دانشگاه برگزار شد.
دکتر بهرام جعفری معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل در این مراسم ضمن تقدیر از تلاش ها و خدمات انجام شده در مدت مسئولیت دکتر رسول حاجی زاده، به سیاست های اتخاذ شده در طی 2 سال گذشته در اصلاح امور این مدیریت اشاره کرد و بیان داشت: این مدیریت به لحاظ پشتیبانی و ارتباط با بخش های مختلف دانشگاه نقش کلیدی و مهمی را بر عهده دارد.
او با اشاره به ساماندهی امور برنامه ریزی بودجه، تشکیلات و نظارت بر اجرای آن بر اساس سیاست های دانشگاه افزود: در طی مدت دو سال گذشته در اجرای بخش زیادی از این مهم با همکاری دکتر حاجی زاده موفقیت های خوبی را شاهد بودیم که امیدواریم این حرکت ادامه داشته باشد.
در این مراسم دکتر حاجی زاده مقدم ضمن قدردانی از زحمات دکتر رسول حاجی زاده مقدم مدیر پیشین طرح و برنامه دانشگاه، دکتر سمیه رهایی را به عنوان مدیر جدید طرح و برنامه دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل معرفی نمود.
اهدا لوح تقدیر و ابلاغ به مدیر پیشین و سرپرست جدید حوزه مذکور، پایان بخش مراسم امروز بود.
روابط عمومی دانشگاه
برگزاری مراسم تودیع و معارفه مدیر طرح و برنامه دانشگاه تخصصی فناور های نوین آمل
برگزاری مراسم تودیع و معارفه مدیر طرح و برنامه دانشگاه تخصصی فناور های نوین آمل
برگزاری مراسم تودیع و معارفه مدیر طرح و برنامه دانشگاه تخصصی فناور های نوین آمل
برگزاری مراسم تودیع و معارفه مدیر طرح و برنامه دانشگاه تخصصی فناور های نوین آمل
برگزاری مراسم تودیع و معارفه مدیر طرح و برنامه دانشگاه تخصصی فناور های نوین آمل
برگزاری مراسم تودیع و معارفه مدیر طرح و برنامه دانشگاه تخصصی فناور های نوین آمل
برگزاری مراسم تودیع و معارفه مدیر طرح و برنامه دانشگاه تخصصی فناور های نوین آمل
برگزاری مراسم تودیع و معارفه مدیر طرح و برنامه دانشگاه تخصصی فناور های نوین آمل