دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
سامانه‌ها و وب‌سایت‌های دانشگاه
اطلاعیه تجمع مراسم راهپیمایی 22 بهمن

اطلاعیه تجمع مراسم راهپیمایی 22 بهمن

21 بهمن 1402
12
اطلاعیه تجمع مراسم راهپیمایی 22 بهمن
Image
اطلاعیه تجمع مراسم راهپیمایی 22 بهمن
اطلاعیه تجمع مراسم راهپیمایی 22 بهمن