دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
سامانه‌ها و وب‌سایت‌های دانشگاه
دومین جشنواره قرآنی فرهنگی و هنری شهید آوینی (هنری و ادبی)

دومین جشنواره قرآنی فرهنگی و هنری شهید آوینی (هنری و ادبی)

07 بهمن 1402
126
دومین جشنواره قرآنی فرهنگی و هنری شهید آوینی (هنری و ادبی)

 

آیین نامه و ظوابط جشنواره به شرح زیر می باشد:

آیین نامه جشنوار

دومین جشنواره

ظوابط اجرایی

 

روابط عمومی دانشگاه