دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
سامانه‌ها و وب‌سایت‌های دانشگاه
مسابقه کتابخوانی با نگاه ویژه به حضور زنان تاثیرگذار انقلابی

مسابقه کتابخوانی با نگاه ویژه به حضور زنان تاثیرگذار انقلابی

01 اسفند 1402
2089
مسابقه کتابخوانی با نگاه ویژه به حضور زنان تاثیرگذار انقلابی

مسابقه کتابخوانی با نگاه ویژه به حضور زنان تاثیرگذار انقلابی

Image