دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
سامانه‌ها و وب‌سایت‌های دانشگاه

اطلاعیه ها

مسابقات پلی استیشن (ویژه کلیه کارکنان دانشگاه)

مسابقات پلی استیشن (ویژه کلیه کارکنان دانشگاه)

20 تیر 1403
DariaTech 1067
متن کامل خبر
DariaTech
درخواست کمیسیون موارد خاص دانشجویان

درخواست کمیسیون موارد خاص دانشجویان

20 تیر 1403
DariaTech 1048
متن کامل خبر
DariaTech
آگهی مناقصه تهیه، پخت و توزیع غذای دانشجویی

آگهی مناقصه تهیه، پخت و توزیع غذای دانشجویی

19 تیر 1403
DariaTech 1389
متن کامل خبر
DariaTech
اطلاعیه عدم تردد در ساختمان مرکزی و پردیس دانشگاه در تاریخ 20 لغایت 22 تیر ماه 1403

اطلاعیه عدم تردد در ساختمان مرکزی و پردیس دانشگاه در تاریخ 20 لغایت 22 تیر ماه 1403

19 تیر 1403
DariaTech 1205
متن کامل خبر
DariaTech
اطلاعیه برگزاری ترم تابستانی 1403 دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل

اطلاعیه برگزاری ترم تابستانی 1403 دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل

17 تیر 1403
DariaTech 3036
متن کامل خبر
DariaTech
کارگاه آموزشی آزمایشگر آزمایشگاه میکروب فرآورده های لبنی

کارگاه آموزشی آزمایشگر آزمایشگاه میکروب فرآورده های لبنی

17 تیر 1403
DariaTech 1379
متن کامل خبر
DariaTech
کارگاه آموزشی خط تولید پروتئین تک سلولی

کارگاه آموزشی خط تولید پروتئین تک سلولی

17 تیر 1403
DariaTech 1613
متن کامل خبر
DariaTech
اجرای سیستم کنترل نقاط بحرانی تجزیه و تحلیل خطر (HACCP) در واحدهای تولیدی و عرضه مواد غذایی

اجرای سیستم کنترل نقاط بحرانی تجزیه و تحلیل خطر (HACCP) در واحدهای تولیدی و عرضه مواد غذایی

12 تیر 1403
DariaTech 2264
متن کامل خبر
DariaTech
برنامه حضور مشاوران و مددکار اجتماعی در ایام تابستان 1403

برنامه حضور مشاوران و مددکار اجتماعی در ایام تابستان 1403

12 تیر 1403
DariaTech 2225
متن کامل خبر
DariaTech
راه اندازی درخواست میهمانی دوره تابستان در سامانه هم آوا

راه اندازی درخواست میهمانی دوره تابستان در سامانه هم آوا

11 تیر 1403
DariaTech 1820
متن کامل خبر
DariaTech
 نحوه فعالیت دانشگاه در ایام تابستان 1403

نحوه فعالیت دانشگاه در ایام تابستان 1403

06 تیر 1403
DariaTech 3082
متن کامل خبر
DariaTech
جشن دانش آموختگی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل 1403

جشن دانش آموختگی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل 1403

31 خرداد 1403
DariaTech 3292
متن کامل خبر
DariaTech